ارائه|توسعه|افزایش خدمات شما

برای ارائه خدمات شهروندی با 1693 در کنار شهروندان و شرکتها هستیم
ثبت شرکت شما

چرا ما.

هدف از تشکیل این شرکت و راه اندازی این سامانه ایجاد اتحاد همدلی وهبستگی شرکتهای امداد خودروئی سراسر کشور میباشد

اهداف ما.

هدف از تشکیل ، سهل واسان نمودن ارتباط امداد خواهان،اگاهی مشریان از نرخهای مصوب،قابلیت پیگیری فاکتور های صادره ، معرفی مراکز خدماتی برتر،ارائه خدمات باکیفیت بیشتر،استعلام امدادگر از طریق سامانه پیام کوتاه،ارائه خدمات منزل ومحل کار،جلوگیری از سوء استفاده شرکتهای فاقد مجوز وغیر قانونی میباشد

چه کاری انجام میدهیم.

ما از طریق سامانه تحت وب و نرم افزارهای مختلف بر روی پلتفرم های متنوع،راهکارهای ساده ای برای دریافت ساده تر و مطمئن تر از خدمات شهروندی را فراهم میکنیم.